frontend
Some seo text

Ranking Zwolnieni z Teorii

W roku szkolnym 2018/19 ponad 15 tysięcy uczniów zainicjowało swój autorski projekt społeczny w praktycznej ogólnopolskiej olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Uczniowie zrealizowali łącznie ponad 550 projektów, które przyniosły korzyść 8 mln Polaków. Były to prawdziwe kampanie społeczne, wydarzenia publiczne, zbiórki charytatywne czy projekty technologiczne.

Metodyka

Ranking przedstawia 150 najbardziej zaangażowanych szkół. W rankingu pod uwagę wzięte zostały dwa kryteria:

1. Liczba autorów projektów

liczba uczniów szkoły, którzy ukończyli swój projekt społeczny, tj. zostali finalistami olimpiady Zwolnieni z Teorii, odniesiona do liczby wszystkich uczniów w szkole według danych Systemu Informacji Oświatowej.

2. Jakość projektów

suma punktów zdobytych przez każdego finalistę podczas realizacji projektu społecznego w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii podzielona przez liczbę finalistów ze szkoły (jeżeli mniej niż 3% uczniów w szkole zostało finalistami, wynik został obniżony o 1/4) Zespoły zdobywały punkty m.in. za:

  • liczbę beneficjentów projektu
  • ambitne i profesjonalne planowanie
  • pozyskanie partnerów i finansowania
  • uzyskaną liczbę wzmianek medialnych o inicjatywie

Sposób liczenia

Wyniki w obydwu kryteriach zostały przedstawione w postaci wskaźnika, który przyporządkowuje 100 punktów szkole o najlepszym wyniku, a rezultaty kolejnych szkół odzwierciedlają stosunek uzyskanych wyników do najlepszego wyniku w danej kategorii. Na końcowy rezultat szkoły złożyły się wyniki szkoły w obu kryteriach - liczba autorów projektów (75%) oraz jakość projektów (25%).

Wyniki w obydwu kryteriach zostały przedstawione w postaci wskaźnika, który przyporządkowuje 100 punktów szkole o najlepszym wyniku, a rezultaty kolejnych szkół odzwierciedlają stosunek uzyskanych wyników do najlepszego wyniku w danej kategorii. Na końcowy rezultat szkoły złożyły się wyniki szkoły w obu kryteriach - liczba autorów projektów (75%) oraz jakość projektów (25%).

zwolnienizteorii.pl działają w polskiej

chmurze obliczeniowej Oktawave